Medlems aktuelt — 13 maj 2017

Til medlemmer af AaB Ishockey

INFO

I næste måned indkaldes der til generalforsamling med dagsorden jfr. vedtægterne. I denne forbindelse bør du være opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet eller indgå på dagsordenens pkt. 5, 6 og 7, skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 1. juni dette år. Kun rettidigt indsendte forslag indgår i behandlingen på generalforsamlingen!

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey til godkendelse.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, uanset type, skal indsendes skriftligt
6. Valg til bestyrelse. Forslag på kandidater skal indsendes skriftligt
7. Valg af statsautoriseret revisor. Forslag på anden revisor skal indsendes skriftligt
8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling vil blive offentliggjort jfr. vedtægterne, senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Aalborg den 13.05.2017

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen

Share

About Author

aabishockey