Medlems aktuelt — 07 juni 2017

Til medlemmer af AaB Ishockey

Der indkaldes hermed til:
Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 22. juni 2017, kl. 19:00.

Mødet afholdes i klublokalerne, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø.

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey til godkendelse.
Regnskab, Budget & status kan rekvireres af AaB´s medlemmer 8 dage før Generalforsamlingen, ved at sende en mail til kass@aab-is.dk

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag. Se Bilag.

6. Valg til bestyrelse, på valg er:
a. Næstformand Klaus Nielsen – ikke villig til genvalg
i. Bestyrelsen indstiller Peter Haldrup til ny Næstformand

b. Ungdomsformand Michael Nolsøe – villig til genvalg

c. Aktivitetsudvalgsformand Martin Søndergaard – villig til genvalg

7. Valg af statsautoriseret revisor

8. Eventuelt

Forslag, der er modtaget til behandling på generalforsamlingen, vil blive offentliggjort på generalforsamlingen.

Aalborg, den 06. Juni 2017

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen

Share

About Author

aabishockey