Nyheds oversigt — 29 december 2017

Så det er igen blevet tid til at sætte håret.

Vi har i samarbejde med trænerne prioriteret det at få taget billeder højt. Derfor er der Onsdag den 17. Januar afsat 2 timers istid i hal 1 til opgaven.
Derfor appellerer vi kraftigt til, at alle møder op, både spillere, trænere og holdledere.

Der vil i lighed med sidste år, blive mulighed for at købe billederne på et lidt senere tidspunkt.

2/3 del af isen vil være til fri afbenyttelse, så trænerne på tværs af holdene finder på et eller andet sjovt, sådan man lige får mulighed for at bruge skøjterne, når man nu har klædt om.

Læs mere i denne PDF

Share

About Author

aabishockey