Nyheds oversigt — 22 september 2015

Afholdes i klublokalet mandag den 19. oktober

Kære forældre og holdledere.

I inviteres hermed til kursus, for nogens vedkommende hele to kurser på samme aften.

Vi starter med Holdlederkurset 17.00-19.00 – V/Ulrik Larsen Direktør DIU og Lars Bach DIU/Herning
Forældrekursus 19.00-21.00 – V/Ulrik Larsen Direktør DIU og Lars Bach DIU/Herning

Holdlederkursus for U7, U9 og U11

Den typiske baggrund for at være holdleder er, at man har et barn på holdet. Herudover har holdledere vidt forskellige baggrunde for at udføre jobbet. Holdlederarbejdet er vigtigt for sæsonens forløb, ikke mindst for forældre, trænere og især spillere. Vi har sammensat et kursus på 2 timer, hvor du herefter har fået afklaret en masse spørgsmål og er ”klædt på” til sæsonens udfordringer.

Formål

Formålet med Holdlederkurset er få en basis viden om dansk ishockey, lidt historik og baggrund for, at Jeres klub og øvrige klubber træner efter ATK principperne.

Kurset vil samtidig give dig en god viden omkring regler og rettigheder, når du – som holdleder – er på udebane, og hvor modstanderholdet måske agerer anderledes end man gør i din klub.

Velkomst og præsentation

Uddannelsestrin og struktur i dansk ishockey organisation (unions- & landshold)
”Den danske stil”- indhold og struktur
Tekniske basisfærdigheder – teori
Pædagogik og lederskab

Forældremøde for U7, U9 og U11 forældre

Sæsonen er nu for alvor ved at være sparket i gang og der spilles nu både LØVE-cups og turneringskampe weekend efter weekend. Ugerne flyver af sted, og vi stopper derfor lige op, og tager pulsen på jer forældre og jeres indtryk efter sæsonens første ca. 3 måneder. Samtidig vil vi benytte lejligheden, til at give jer en relevant forældreinformation.

Love & Turneringsbestemmelser
Fair Play og respekt
Forældrerollen
Småspil / spil på tværs – teori
Børns udvikling
Udstyr & ”Best Practise”

Tilmelding senest den 15.oktober til Ungdomsformand Michael Nolsøe.

Share

About Author

aabishockey