Medlems aktuelt — 14 april 2016

Til medlemmer af AaB Ishockey

Der indkaldes hermed til:

Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøde

Torsdag den 28. april 2016

Møderne afholdes i klublokalerne, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø.

Kl. 19:00 afholdes Ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til afstemning vedr. ændring af vedtægternes §8 og §10.

3. Eventuelt

Kl. 20:00 afholdes medlemsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Sportsdirektør aflægger sportslig beretning

3. Seniorudvalgsformand aflægger beretning fra seniorafdelingen

4. Ungdomsudvalgsformand aflægger beretning fra ungdomsafdelingen

5. Aktivitetsudvalgsformand aflægger beretning fra aktivitetsudvalg

6. DABIT-udvalgsformand aflægger beretning fra DABIT-udvalg

7. Valg til sekretær/næstformand i seniorudvalg.

8. Valg til sekretær/næstformand i ungdomsudvalg.

9. Valg til sekretær/næstformand i aktivitetsudvalg.

10. Eventuelt

HENT PDF: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

HENT PDF: Vedtægter ny paragraf 8

HENT PDF: Vedtægter ny paragraf 10

Share

About Author

aabishockey