Medlems aktuelt — 07 juni 2016

Til medlemmer af AaB Ishockey

Der indkaldes hermed til:

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 20. juni 2016, kl. 19:00.

Mødet afholdes i klublokalerne, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø.

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 • 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey til godkendelse.Regnskab, Budget & status kan rekvireres af AaB´s medlemmer 8 dage før generalforsamlingen, ved at sende en mail til kass@aab-is.dk
 • 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 • 5. Behandling af indkomne forslag.
  Link til forslag 1Link til forslag 2, – Link til forslag 3
 • 6. Valg til bestyrelse, på valg er:
 • a. Formand Preben Jensen – villig til genvalg
 • b. Seniorformand Lars Jakobsen – villig til genvalg
 • i. Bestyrelsen indstiller Lars Jakobsen til Seniorformand
 • ii. Andre kandidater i forslag: Ronnie Sørensen
 • c. Kasserer Trine Iversen – villig til genvalg
 • d. DABIT-formand Thomas Englund – villig til genvalg
 • 7. Valg af statsautoriseret revisor
 • 8. Eventuelt

Forslag, der er modtaget til behandling på generalforsamlingen, vil blive offentliggjort på generalforsamlingen.

Aalborg, den 06. Juni 2016
Med sportslige hilsner
Bestyrelsen

Share

About Author

aabishockey